Automatisk skrift - vejledning fra et højere bevidsthedsniveau

Til dig - som er søgende!


Hvad er automatisk skrift? - og hvad kan det bruges til?


Den vejledning, jeg kan tilbyde at formidle til dig, kanaliseres gennem mig som automatisk skrift fra et højere bevidsthedsplan, som meget omsorgs- og visdomsfuldt forholder sig til dig og dit liv.

Det er en åndelig bevidsthed, som benævner sig Rames, der stiller sig til rådighed for kanaliseringen af den automatiske skrift, som jeg formidler.

 

Rames besidder stor visdom og har stor omsorg for den person, som søger hjælp. Der er en varm, humoristisk og kærlig tone i den automatiske skrift som Rames formidler og kontakten kan opleves meget intenst og personlig.


Det, du har brug for at få belyst, vil gennem den kanaliserede vejledning blive anskueliggjort, så du kan forholde dig til det fra flere vinkler. Vejledningen kan give dig en forståelse for din aktuelle livssituation og kan give dig mening i begivenhedernes sammenhæng, samt indsigt på et dybere plan.

Vejledningen kan f.eks. dreje sig om, at du har tvivlsspørgsmål i forhold til vigtige eller svære beslutninger og valg, eller søger svar på uforståelige eller gentagne udfordringer.


Men det kan også bruges til støtte i en spirituel proces samt en kontakt til og bekræftelse fra de højere bevidstheds sfærer.

 

Der er faktisk ingen begrænsning i forhold til, hvad automatskriften kan bruges til. Man kan også bare være nysgerrig.Hvordan foregår det?

Den automatiske skrift formidles ved, at jeg lader en anden bevidsthed styre min hånds bevægelser, selvom det er min hånd, der fører kuglepennen på papiret, er det ikke mig, der skriver.

En session varer en time, med læsepauser til dig undervejs, hvor du kan forholde dig til det, der er blevet kanaliseret til dig og stille uddybende spørgsmål.
Skriften indledes med en symbolsk forsidetegning, og der kommunikeres ca. 6-8 A4 sider nedskrevet materiale til dig.

 

Det kan være godt at forberede dig, inden du modtager den automatiske skrift. Formuler så præcist som muligt, hvad du ønsker, at den åndelige vejledning skal forholde sig til, hvis du ønsker, at få meget konkrete svar.

 

Men det er ikke altid muligt, at præcisere sig enkelt og klart – da det netop kan være uklarhed, manglende gennemskuelighed og kaos, der søges vejledning til.

Så du kan også stille dig helt åben overfor, hvad den højere bevidsthed vurderer, at du lige nu har brug for at få vejledning i.

Er det sådan du ønsker hjælpen, indleder du kontakten med få ord, som beskriver din situation og hvad du søger hjælp til.Tag imod den automatiske skrift
som en støttende og kærlig dialog
mellem dig og en højere bevidsthed.